Museum of senses

I wanted to go to some different kind of a museum and Museum of Senses seemd to be the perfect match. It is all about optical illusions and playing with your senses. Really good fun for adults and children.

“The MUSEUM of SENSES is home to an experience that will awaken your senses and inspire you to discover more and, therefore,  to feel more. Live an unimaginable experience in a world of sensations and mind-blowing optical illusions and test your senses at an extraordinary museum. A place as fun as it is educational, as amazing as it is enigmatic, and as crazy as it is rational.”

People who are working there are seriously super nice. About the price, it is a bit more expensive than  most of the museums in Prague:

adults – 290kc

students – 230kc

children – 170kc

Btw the logical stuff to solve near the exit are crazy. We spend there like an hour just trying to solve some of them.


Chciałam odwiedzić jakieś inne muzeum i Muzeum Zmysłów wydało mi się być idealnym wyborem. To co możemy tam zobaczyć to różnego rodzaju iluzje optyczne i ogólne “granie z naszymi zmysłami”. Naprawdę dobra zabawa dla dorosłych i dzieci.

“MUZEUM ZMYSŁÓW jest domem dla przeżycia, które rozbudzi twoje zmysły i zainspiruje cię do odkrycia więcej, a tym samym do poczucia więcej. Przeżyj niewyobrażalne doświadczenie w świecie doznań i złudzeń optycznych i przetestuj swoje zmysły, niezwykłe muzeum – miejsce tak zabawne, jak edukacyjne, tak niesamowite, jak zagadkowe i równie szalone, co racjonalne.”

Ludzie, którzy tam pracują, są naprawdę bardzo mili. Jeśli chodzi o cenę, to jest ono nieco droższe niż inne muzea w Pradze:

dorośli – 290kc

studenci – 230kc

dzieci – 170kc

Btw logiczne rzeczy do rozwiązania w pobliżu wyjścia są świetne. Spędziłyśmy tam godzinę, próbując rozwiązać niektóre z nich.

 

Museum of senses

 

IMG_0785

IMG_0787

IMG_0788

IMG_0789

IMG_0790

IMG_0792

IMG_0794

IMG_0795

IMG_0796

IMG_0797

IMG_0800

IMG_0802

IMG_0804

img_0806.jpg

IMG_0808

IMG_0810

IMG_0813

IMG_0815

IMG_0817

IMG_0818

IMG_0821

IMG_0823

IMG_0826

IMG_0828

IMG_0829

IMG_0830

Close enough 😀

 

IMG_0832

IMG_0848

 

 

 

I also think, that it is a good place to be stoned or something 😀

 

Advertisements

Christmas Market in Prague

Every year it is happening in most of the bigger cities in Europe!

Let’s look at Prague’s Old Square ❤


Co roku dzieje się to w większości większych miast w Europie!

Spójrzmy na Stary Rynek w Pradze ❤

 

IMG_0722

IMG_0723

IMG_0724

Hot Honey wine!

 

IMG_0725

IMG_0726

IMG_0727

IMG_0729

Still wine!

 

IMG_0733

and more wine! ❤

IMG_0732

IMG_0738

Goats, because why not.

 

IMG_0740

IMG_0741

 

 

IMG_0746

IMG_0748

IMG_0749

IMG_0750

IMG_0755

Attention! Only normal pic of Vessela that I was able to do since beginning of Erasmus ❤

 

IMG_0757

IMG_0759

Doesn’t matter, that my hair looks orange here! 😀

Art Battle / Free Art Friday

I have been for the first time in my life on an “Art Battle”. It was just few days ago (1st of December) in DUP39.cz in Prague.

Surprisingly it kinda even looked like a battle, because people were in some kind of an arena, where everybody were working on their art works for exact amount of time. There was a DJ in a background and a lot a lot of art works of young Czech artists.

All atmosphere of the event was very underground. The door to the place is very hard to find, inside it looks just like an abbadoned building, but I feel like it is creating the feeling that you can express yourself with art more freely.

At the end of the event there was a quiet auction of the final art works. Guests could also booked the art piece or pieces which were given to an exhibition and after all event take it home for free. Only thing is that now, we have to post a pic on instagram and tag FreeArtFriday profile.

I took 3 amazing pieces of art, if I will someday have places where i will stay longer – I will definitely put them on the walls, but for now it will have to stay at my parents places.

Pictures will explain the event better, enjoy!


Pierwszego grudnia byłam po raz pierwszy w moim życiu na tzw “Art Battle”. Event odbył się w DUP39.cz, w Pradze.

Zaskoczyło mnie to, że to faktycznie wyglądało jak bitwa. Ludzie stali w półokręgu an swego rodzaju arenie i pracowali nad swoimi pracami od sygnału rozpoczynającego do ostatniego znaku, kończącego pracę. W tle grał DJ, a także można było podziwiać prace wielu wielu młodych czeskich artystów, którzy oddali swoje prace za darmo na wystawę.

Cała atmosfera imprezy była bardzo underground’owa. Drzwi do miejsca, w którym odbywało się wydarzenie są dosyć trudne do znalezienia (mam wrażenie, że wychodząc miałam jeszcze większy problem ze znalezieniem drzwi), a w środku wygląda to jak opuszczony budynek. Wydaje mi się, że takie miejsce stwarza poczucie większej wolności artystycznej.

Pod koniec imprezy odbyła się cicha aukcja finałowych dzieł sztuki. Poza tym goście mogli zarezerwować prace, które zostały dobrowolnie przekazane na wystawę, i wziąć je ze sobą za darmo do domu. Jedynym warunkiem jest opublikowanie zdjęcia z tagiem FreeArtFriday na swoim instagramie.

Wzięłam 3 niesamowite dzieła sztuki, jeśli kiedyś w końcu osiądę w jednym miejscu i będę mieć “swoje miejsce” na dłużej, to z pewnością powieszę je na ścianach. Tymczasem będą czekać w domu moich rodziców 🙂

Myślę, że zdjęcia lepiej Wam pokażą co się tam działo. Enjoy!

 

Art Battle event on Facebook

FreeArtFriday Praha on Facebook

 

IMG_0547

Program of DUP39.cz

 

IMG_0504

IMG_0509

IMG_0510

IMG_0534

IMG_0535

IMG_0536

Battlefiled // Pole bitwy

 

IMG_0513

IMG_0514

IMG_0515

IMG_0516

IMG_0517

IMG_0518

IMG_0521

IMG_0522

IMG_0523

IMG_0524

IMG_0525

IMG_0526

IMG_0527

IMG_0528

IMG_0530

IMG_0531

IMG_0532

IMG_0533

IMG_0537

IMG_0538

IMG_0539

IMG_0540

IMG_0541

IMG_0542

Some of the art works, that guests could take home ❤

 

And at the end, my pictures with brand new pink hair ;))) ❤ ❤ ❤

IMG_0475

“Drama Queens: site-specific lgbtq+ forum theatre” in Patra

Patra is a new place in Prague for LGBTQ+ community. They are hosting many events, mostly connected with art. Click here to see the website ❤

12472564_1154397984579138_6262145669298279766_n

Yesterday I was there on an event called “Drama Queens”. It is a project where people from all over the world – I think I can say that, because there were people from Bulgaria, Poland, Germany, Czech Republic, Spain, UK, etc, are trying themselves in being acting. As I know nobody was a professional or semi-professional there (but if anybody will correct me, I will edit ofc).

They showed us 2 stories:

first was called “Cherry Pie” and was telling a story about teenage girl, who falls in love for the first time, she has her first boyfriend and despite the warning about him – she is getting into dangerous situation.

second one, called “This who I am” was about a boy in straight realtionship, who is finally coming out to everybody. Play was showing us how it affects his life and his family’s life/

I am sorry for too short description about those two stories, but maybe someday you will be able to see them and I don’t want to spoil them to you.

The idea of all event was also to make interactions. I have never been on an event like that before. At the beginning we said “hi” to eachother, many hand shakes and many names, actors with audience and audience with audience (if i can say it like that 🙂 ). Then we were encouraged to participate after the play, to replace one of the actors and play it our own way, maybe find a solution for the story, make a new happy or happier ending.

Surprisingly, many people actually wanted to go on “stage” and replace actors, show their own way.

I was really touched by some of the interpretations and by the topics they were talking about. I also regret, that I am too shy to participate in events like that more active.

Link to an event on Facebook

Drama Queens Website

From their website, short part about them:

WHO is behind the DQ training?
​Saplinq is a Slovak NGO, established in April 2012 with the aim to develop young LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender and queer) leaders and LGBTQ youth communities. We organize workshops and discussions for young people on topics related to LGBTQ identity, both trying to educate broader public and creating community spaces for LGBTQ youth.

 


Patra to nowe miejsce w Pradze dla społeczności LGBTQ +. Organizują wiele imprez, głównie związanych ze sztuką. Link do ich strony internetowej ❤

12472564_1154397984579138_6262145669298279766_n

Wczoraj byłam na wydarzeniu “Dramat Queens”. Jest to projekt, w którym ludzie z całego świata – myślę, że mogę tak powiedzieć, ponieważ byli tam ludzie z Bułgarii, Polski, Niemiec, Czech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii itd., próbujący swoich sił w aktorstwie. Z tego co wiem, nikt nie był profesjonalistą ani półprofesjonalistą (ale jeśli ktokolwiek mnie poprawi, będę edytować).

Pokazali nam 2 historie:

Pierwsza nazywała się “Cherry Pie” i opowiadała historię o nastoletniej dziewczynie, która zakochuje się po raz pierwszy, ma swojego pierwszego chłopaka i mimo ostrzeżen od przyjaciół przed nim – znajduję się w końcu w niebezpiecznej sytuacji z nim, która rzutuje na jej późniejsze życie uczuciowe.

Drugi, zatytułowany “This is who I am”, dotyczył chłopca, który jest w heterosekualnym związku, ale w końcu zdobywa się na coming out. Sztuka pokazała nam później jaki wpływ miało to na jego późniejsze życie, życie jego rodziny oraz ich relacje.

Przepraszam za zbyt krótki opis tych dwóch historii, ale być może pewnego dnia będziecie mogli je zobaczyć i nie chcę wam ich spoilerować.

Ideą całego wydarzenia było również nawiązywanie interakcji. Nigdy wcześniej nie uczestniczyłam w takim evencie. Na początku wszyscy się sobie osobno przedstawili, mówili imiona, podawali sobie dłonie, zarówno aktorzy z publicznością, ale również publiczność między sobą. Następnie zachęcono nas do wzięcia udziału “w spektaklu po spektaklu”, przykładowo: aby zastąpić jednego z aktorów i zagrać na swój sposób, być może znaleźć rozwiązanie dla tej historii, zrobić szczęśliwe lub szczęśliwsze zakończenie.

Co zaskakujące, wielu ludzi rzeczywiście chciało wejść na tę “scenę” i zastąpić aktorów, pokazać swoją własną historię.

Byłam bardzo poruszona niektórymi interpretacjami i tematami, o których rozmawiali. Żałuję również, że jestem zbyt nieśmiała, by brać udział w takich wydarzeniach bardziej aktywnie.

Link do wydarzenia na Facebook’u

Drama Queens Website

 

Krótki cytat napisany przez nich o nich, z ich strony internetowej:

 

Kto jest odpowiedzialny za szkolenie DQ?

 

Saplinq jest słowacką organizacją pozarządową, założoną w kwietniu 2012 r. W celu rozwoju młodych liderów LGBTQ (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queer) oraz społeczności młodzieżowych LGBTQ. Organizujemy warsztaty i dyskusje dla młodych ludzi na tematy związane z tożsamością LGBTQ, zarówno próbując edukować szerszą publiczność, jak i tworzyć przestrzeń społeczną dla młodzieży LGBTQ.

 

Patra has also art exhibitions. There are some samples of what’s inside:

// W przestrzeni Patry można obejrzeć również wystawy sztuki. Parę przykładów tego co jest wewnątrz:

IMG_0443

IMG_0444

IMG_0445

IMG_0446

IMG_0447

IMG_0448

IMG_0449

IMG_0450

IMG_0451

IMG_0452

IMG_0455

 

Patra on Facebook

 

See you again on Sunday! 🙂

Ripple Effect

„Three works by three internationally recognized artists Darren Bader, Carey Young and Egill Sæbjörnsson are positioned as precursors of the intrinsic inquiries of the exhibition that open up and expand to include works by young artists active on the Czech art scene. The exhibition title suggests a system of relationships, where a single drop may cause effects much larger than the initial insertion. “

Exhibition made in a place which looks like labirynt. First white cube, then corridors in a basement. I don’t know if authors will agree with me, but this exhibition made me calmer inside.


“Trzy prace trzech uznanych na arenie międzynarodowej artystów: Darrena Badera, Carey Young i Egilla Sæbjörnssona, przedstawieni jako prekursorzy stałych poszukiwań do wystawy, która otwiera i została poszerzona o dzieła młodych artystów działających na czeskiej scenie artystycznej. Tytuł wystawy sugeruje system relacji, w którym pojedyncza kropla może powodować efekty znacznie większe niż początkowa aplikacja.”

Wystawa zrealizowana wykonana w miejscu przypominającym labirynt.Na początku pomieszczenia to white cube, później przechodzi się do korytarzy w piwnicy. Nie wiem, czy autorzy się ze mną zgodzą, ale z tej wystawy wyszłam jakaś taka spokojniejsza.

Ripple Effect, Futura Project

IMG_0279

IMG_0280

IMG_0281

IMG_0282

IMG_0284

IMG_0286

IMG_0287

IMG_0289

IMG_0290

IMG_0291

IMG_0293

IMG_0295

IMG_0296

IMG_0299

IMG_0300

IMG_0301

IMG_0302

IMG_0304

IMG_0305

IMG_0307

IMG_0309

IMG_0310

IMG_0311

IMG_0312

Something about opinions

Before I came to Prague I have heard a lot of opinions, that Czech people hate Polish people and that it is really hard to make friends here with locals. I have heard also, that Czech people are selling everything more expensive to Polish people and other bullshits like that. I know that it is based on history, differences and similiarities. Also I have to admit, that I can’t say anything about older people, because all people that I know here are approximately my age/university age.

So I have never experienced any “not nice” or “not polite” behavior from Czech people. Of course all people can have sometimes a bad day, but come on – you can’t say that all Czech people are not nice just because woman in a shop had a bad day. Also compare it with Polish cashiers first 😉

I feel like it is the same as “Polish people hate Germans, because of history”. People my age weren’t living during this time, so how can we still hate Germans? Even if some of us were born already, we were just babies.

bullshits.


Przed przyjazdem do Pragi słyszałam wiele opinii, że Czesi nienawidzą Polaków i że strasznie ciężko jest tu zaprzyjaźnić się z miejscowymi. Słyszałam również, że Czesi sprzedają wszystko  drożej Polakom i inne takie… Wiem, że opiera się na historii, różnicach i podobieństwach. Muszę też przyznać, że nie mogę nic powiedzieć o starszych osobach, ponieważ wszyscy ludzie, których znam, są w przybliżeniu w moim wieku / wieku uniwersyteckim.

Nie spotkałam się ani razu z żadnym “niemiłym” lub “nieuprzejmym” zachowaniem Czechów. Oczywiście wszyscy ludzie mają czasami zły dzień, ale jednak – nie można powiedzieć, że wszyscy Czesi nie są mili tylko dlatego, że kobieta w sklepie miała zły dzień. Porównajmy z kasjerami w polskich sklepach 😉

Mam wrażenie, że działa to trochę na tej samej zasadzie co: “Polacy nienawidzą Niemców z powodu historii”. Ludzie w moim wieku nie żyli w tym czasie, więc jak możemy nadal nienawidzić Niemców? Nawet jeśli niektórzy z nas już się urodzili, byliśmy tylko dziećmi.

bzdury.

 

Some pics to chill out // Trochę zdjęć na rozluźnienie atmosfery

 

IMG_0180

IMG_0166

Concert of Marilyn Manson tour “Heaven Upside Down”. It was so amazing. I was dreaming about seeing him since I was 13yo. // Koncert Marilyn’a Mansona, trasa “Heaven Upside Down”. Było genialnie! Marzyłam o zobaczeniu go na żywo od kiedy miałam 13 lat.

 

IMG_0138

“Ada, show me how much you love shark” // “Ada, pokaż jak kochasz rekina.”

 

IMG_0146

IMG_0232

IMG_0233

IMG_0237

IMG_0238

 

IMG_0243

 

 

Random pictures – Ada in Prague

Just some random pictures, because my friend from Poznań visited me 🙂


Trochę zdjęć, bo przyjaciółka z Poznania mnie odwiedziła 🙂

IMG_0104

Ada in Hamleys Praha with her life hero // Ada w Hamleys Praha z jej idiolem

 

IMG_0105

Slavic squat!

 

IMG_0111

IMG_0113

Huuge rainbow flag in bar Vzorkovna – I feel like it is one of the most popular bar for international students. // Wielka tęczowa flaga w barze Vzorkovna – mam wrażenie, że to najbardziej popularny bar wśród studentów z innych krajów.

 

IMG_0114

IMG_0115

IMG_0119

IMG_0121

IMG_0124

IMG_0125

IMG_0126

Walls full of thoughts in Vzorkovna // Ściany pełne myśli, Vzorkovna.

 

IMG_0127

IMG_0129

IMG_0130 (1)

Krištof Kintera: Nervous Trees – Galerie Rudolfinum part II

I didn’t want to make you overwhelmed with all of the pictures in my previous post, so here you can see other Kintera’s artworks which are pretty close to paintings and memes in my opinion.


Nie chciałam Was przytłoczyć ilością zdjęć w ostatnim poście, więc tutaj możecie zobaczyć inne prace Kintera, które wg mnie są dosyć blisko malarstwa i memów.

23547148_1044165505725395_9194894_o

23547150_1044165482392064_965392195_o

23547204_1044165749058704_1204350461_o

23555054_1044166019058677_707315993_o

23555196_1044165702392042_1864562251_o

23555280_1044166235725322_386284396_o

23555341_1044165849058694_1946043799_o

23555488_1044165682392044_1804566442_o

23555508_1044165652392047_1155901181_o

23557756_1044165665725379_55282715_o

23557898_1044165469058732_1508091127_o

23558162_1044165635725382_1718096246_o

23583947_1044165865725359_193987346_o

23584903_1044165539058725_328622305_o

23584941_1044165489058730_1813869884_o

23584986_1044165689058710_1178058769_o

23585146_1044165679058711_844779436_o

23585300_1044165515725394_968559048_o

23600034_1044165725725373_1629082447_o

Krištof Kintera: Nervous Trees – Galerie Rudolfinum part I

This autumn, Galerie Rudolfinum presents the 100th exhibition since its founding in 1994. To celebrate it, it is hosting a huge project by Krištof Kintera. It sums up last 5 years of work of the artist and it shows something about 20 sculptures, interactive objects and installations.

As parts of the exbition we can see the installation of many washing machines, kinda laboratory which shows the process of creating author’s works, we can also see about a hundred square metres of  landscape created from electronic devices.


Tej jesieni Galeria Rudolfinum prezentuje Setną wystawę od powstania Galerii w 1994 roku. Jest to projekt Krištofa Kintera, który podsumowuje ostatnie 5 lat pracy artysty i pokazuje około 20 różnych rzeźb, obiektów interaktywnych oraz instalacji.

Możemy zobaczyć między innymi instalację z wielu działających pralek, laboratorium, w którym autor tworzył (a raczej jego rekonstrukcję) oraz ogromny krajobraz stworzony z elektronicznych części, z których niektóre reagują na bliską obecność oglądającego.

Laboratory:

23547120_1044166089058670_1461497094_o

23555209_1044166002392012_1872488341_o

23555306_1044166069058672_1113299444_o

23555529_1044166215725324_1932868925_o

23557776_1044166172391995_1508979940_o

23557836_1044166109058668_2134717094_o

23583951_1044165892392023_519530518_o

 

Installations and other stuff:

23547058_1044165425725403_2031025931_o

23555049_1044166322391980_1846150660_o

23555164_1044166209058658_945805187_o

23555344_1044165625725383_1012667434_o

23555476_1044165589058720_1338050079_o

23555508_1044166275725318_1426613410_o

23557829_1044165305725415_1611673465_o

23557890_1044166179058661_1969082502_o

23557999_1044165462392066_1522725699_o

23558098_1044165612392051_1828714236_o23558111_1044166259058653_1701737795_o

23558162_1044166189058660_930236779_o

23558239_1044166105725335_1824301708_o

23584047_1044165239058755_388257837_o

23584929_1044166182391994_720825564_o

23585295_1044166359058643_1774750594_o

23600233_1044165452392067_10735375_o

 

For more pictures about this exhibition, you’re invited to read my next post 🙂 // żeby zobaczyć więcej zdjęc z tej wystawy zapraszam też do kolejnego postu 🙂

DOX Centre for Contemporary Art in Prague

DOX is a multi-functional space for artists. DOXA in Greek means an option. On the official website of this gallery they are saying:

“DOX’s programme differs from other similar exhibition institutions (the combination of a “kunsthalle” with a multifunctional cultural centre) primarily through art projects incorporating critical reflection on current social topics and issues overlapping with other “non-artistic” areas and disciplines such as psychology, philosophy, history, sociology, political science, etc.”

and it is really feelable.

For me it was the best contemporary art gallery that i have ever been in. First, there were a few exhibitions and I have spend there at least 3 hours. Second, showing everything in white-cube space gave me a bit of peace, because amount of informations was big enough without any other type of presenting.

DOX has also educational programmes for primary and high school students.

And they have an airship on their roof. How cool is that? 😀


DOX to wielofunkcyjna przestrzeń dla artystów. DOXA w języku greckim oznacza opcję. Na oficjalnej stronie tej galerii mówią:

“Program DOX różni się od innych podobnych instytucji wystawienniczych (połączenie “kunsthalle”z wielofunkcyjnym centrum kulturalnym) przede wszystkim poprzez projekty artystyczne zawierające krytyczną refleksję nad bieżącymi tematami społecznymi i problemami nakładającymi się na inne obszary “nieartystyczne” i dyscypliny takie jak psychologia filozofia, historia, socjologia, nauki polityczne itp.”

i to jest naprawdę odczuwalne.

Dla mnie była to najlepsza galeria sztuki współczesnej w jakiej kiedykolwiek byłam. Po pierwsze, było kilka różnorodnych wystaw wystaw i spędziłam tam co najmniej 3 godziny. Po drugie, pokazanie wszystkiego w przestrzeni  white-cube dało bardzo dobry efekt, ponieważ nawet bez próby innego ukształtowania przestrzeni – ilość informacji była ogromna.

DOX ma również programy edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Poza tym na dachu budynku jest “statek”. Czy to nie jest super? 😀

 

IMG_2233

IMG_2235

IMG_2236

IMG_2237

IMG_2239

IMG_2240

IMG_2241

IMG_2248

IMG_2249

IMG_2250

IMG_2257

IMG_2258

IMG_2263

IMG_2265

IMG_2266

IMG_2268